piątek, 2 października 2009

Święto Aniołów Stróżów


  Polski wyraz „anioł" pochodzi od greckiego słowa „angellos" czyli „zwiastun, posłaniec". Tak więc nazwa ta nie dotyczy natury aniołów, ile raczej ich funkcji.             Przez aniołów rozumiemy istotny czysto duchowe, nie mające ciała, niematerialne. U ludzi duch (dusza) połączona jest z ciałem i razem z nim stanowi osobę.
            Fakt istnienia aniołów jest dogmatem, czyli prawdą wiary. Pismo Święte w bardzo wielu miejscach mówi o aniołach. I tak np.: anioł bronił wejścia do raju (Rdz 3,24), aniołowie wyprowadzili Lota z Sodomy (Rdz 19,1), anioł wiódł Naród Wybrany do Ziemi Obiecanej (Wj 14,19). Podobnych miejsc w Starym Testamencie jest więcej, w których występują aniołowie jako posłańcy Boży do ludzi.
            Również i w Nowym Testamencie istnieją dowody na istnienie aniołów. I tak np.: anioł Gabriel zwiastował narodziny św. Jana Chrzciciela (Łk 1,5 -25) oraz Jezusa Chrystusa (Łk 1,26-38).
            Naukę o aniołach stróżach napotykamy już w pierwotnych dokumentach chrześcijaństwa: u św. Cypriana, św. Bazylego i Augustyna.   
           W Polsce kult Aniołów Stróżów był kiedyś bardzo żywy. Paulini na Jasnej Górze założyli pierwsze bractwo Aniołów Stróżów w wieku XVII, które rozpowszechniło się w całej Polsce. Istniały kościoły także u nas pod wezwaniem Aniołów Stróżów oraz ołtarze im wystawione. Nad kołyską dzieci i nad ich łóżeczkiem było zwyczajem powszechnym, że umieszczało się obraz Anioła Stróża.


1 komentarz:

  1. Aniele Boże proszę o dzieciątko dla Izy i Mariusza którzy czekają na swoją istotkę już 6 lat ,teraz przechodzą kryzys małżeński .Codziennie modlę się w tej intencji ..mama i tata .

    OdpowiedzUsuń